ekkorre

Ekorren kallas även för europeisk ekorre eller röd ekorre. Vi har här valt att enbart benämna arten som ekorre. Kännetecken. Pälsen är rödbrun bortsett från under kroppen där den är vit. Variationer av pälsfärgen kan dock förekomma mot det mörkare och gråare håller. Ekorren fäller pälsen två gånger om året i samband. Ekorren är vanlig och talrik i nästan hela landet. Ekorren är dock ett barrskogsdjur och förekommer inte i de norra fjällområdena. Variationen i ekorrförekomsten följer granens fröskörd relativt noggrant. Under bra kottår växer ekorrbeståndet explosivt. Den senaste toppen vad gäller förekomst av ekorre inträffade , då det. I Sverige är det inte ovanligt att stöta på en ekorre. Här finner du intressant information om den lilla gnagaren, såsom kännetecken och beteenden. ekkorre