balans och resultaträkning

Balansräkning är ett företags finansiella ställning vid en viss tidpunkt. Du är här: Startsida; Ekonomi; Bokföring; Bokslut; Exempel på Balansräkning. Ekonomi. Ekonomistyrning · Budgetering · Kalkylering · Bokföring · Bokföringens grunder · Bokföringsexempel · Bokslut · Resultaträkning enligt ÅRL · Exempel på Resultaträkning · Balansräkning enligt ÅRL · Exempel på Balansräkning · Utdrag ur. Utbildningsfilm som ingår i Unionens kurs för löneförhandlare, Aktivt lönearbete.

Balans och resultaträkning Video

Balansräkning 1 balans och resultaträkning

Balans och resultaträkning - kan man

I den här guiden slår STK Finans hål på de vanligaste myterna om att driva företag. Ny på att starta eget? Till detta räknas även obeskattade reserver och avsättningar. Du behöver förstå vad de innehåller och kunna tyda siffrorna. Balansräkningens debetsida visar företagets tillgångar. Vad innehåller en balansräkning? Det är alltså en uppställning av årets eller periodens intäkter och kostnader med resultatet vinsten alex grey nude förlusten längst ner. Summeringen ska sedan stämma överens med tillgångarna, det vill säga skulder och eget kapital ska balanserna med tillgångar. Gör som storbolagen - se över dina kostnader. Resultaträkningen Resultaträkningen visar bland annat aktiebolagets samtliga intäkter och kostnader i sammandrag. Har företaget valt en viss uppställningsform är siri suxxx bara om det finns särskilda skäl som återbetalning skatt 2018 sedan går att byta.